Regelkunskap hjälper dig

Inom idrotten är det spelreglerna som definierar spelet. Regelkunskaper kan hjälpa dig till ett bättre resultat, som till exempel om du hamnar i trubbel och spelreglerna säger att du får lättnad utan att plikta ett slag.