Säkrare och roligare golf

Golfvett handlar om säkerhet, speltempo, hänsyn, banvård samt etik och moral. Små handlingar som bidrar till en trevligare miljö för såväl spelare som banpersonal.

Etik och moral

Spelarna är sina egna ”domare”på banan och det innebär att det ställs krav på dig som spelare och markör. Om du råkar bryta mot någon regel, exempelvis om din boll rubbas vid adressering, är du skyldig att ge dig själv pliktslag och meddela din markör. Det gäller även om det bara är du som sett felsteget. Hela golfens idé bygger på ärlighet och sportsmanship.

  • Respektera handicapsystemet
  • Ställ upp när du är anmäld
  • ... och fullfölj tävlingen
  • Påtala regelbrott genast
  • Säg till om någon fuskar