Mål att uppnå

Under respektive golfslag hittar du två målnivåer: Mål att uppnå som hjälper dig att ta Grönt Kort. Mål att sträva mot som hjälper dig att utveckla ditt spel vidare och sänka din handicap.

Utslag

Mål att uppnå: Slå fem bollar från peg, bollen ska flyga minst 90 meter.

Mål att sträva mot: Öka slaglängden och få bättre kontroll på sikte och riktning.

Inspel

Mål att uppnå: Slå fem bollar där bollen ligger direkt på marken – tre av bollarna ska flyga minst 50 meter.

Mål att sträva mot: Öka slaglängden och få bättre kontroll på sikte och riktning.

Wedge

Mål att uppnå: Slå fem bollar på ett avstånd av 20–40 meter utanför green. Två av fem bollar ska stanna kvar på green.

Mål att sträva mot: Slå fem bollar på ett avstånd av 20–40 meter utanför green. Fyra av fem bollar ska stanna kvar på green.

Bunker

Mål att uppnå: Slå fyra bollar från en greenbunker. Målet är att träffa sanden först och att minst två bollar ska stanna på green.

Mål att sträva mot: Slå fyra bollar från en greenbunker. Målet är att träffa sanden först och att minst tre bollar ska stanna på green. Variera avståndet till hålet.

Chip

Mål att uppnå: Slå tio bollar från cirka 3 meter utanför green, så att det totala avståndet till hålkoppen är cirka 10 meter. Målet är fem bollar inom en radie av två klubblängder.

Mål att sträva mot: Slå tio bollar från cirka 3 meter utanför green, så att det totala avståndet till hålet är cirka 10 meter. Du bör sträva efter att åtta bollar ska vara inom en radie av en klubblängd.

Puttning

Mål att uppnå: Putta dig runt en 9-hålsbana på övningsgreenen. Målet är 27 puttar eller bättre. Hålens längd ska variera mellan 3 och 12 meter.

Mål att sträva mot: Putta dig runt en 9-hålsbana på övningsgreenen. Målet är 18 puttar eller bättre. Hålens längd ska variera mellan 3 och 12 meter.