Lägg grunden till bra träning

Själva spelet är betydelsefullt och det ska vara i centrum! En klar struktur för träningen är en förutsättning för att spelare ska känna sig trygga i gruppen och med grundläggande rörelseträning kan du skapa andrum i träningarna – vi tänker bättre när vi är lugna och har bra balans i kroppen.

Koncentration kräver energi. Släpp greppet om klubban ett tag och fräscha upp kroppen med varierande rörelseträning.