Ställ in siktet

Visst behöver vissa delar av banan och anläggningen anpassas för handigolf, men den största och viktigaste förberedelsen handlar om att tänka golf och funktionsnedsättning. Bra planering gör klubben redo.

Klubbstyrelse, ledare, tränare och medlemmar behöver ha en inkluderande syn på golfare med funktionsnedsättning och förstå att handigolf kan bredda verksamheten.