Lär känna deltagarna

Det gäller att fokusera på möjligheterna, inte minst när man leder personer med någon form av funktionsnedsättning. I detta avsnitt har relativt vanliga diagnoser delats in i fyra grupper: 1) rörelsenedsättning, 2) hörsel- och synnedsättning, 3) intellektuell funktionsnedsättning och 4) neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Våra begränsningar styrs av våra tankar om vad vi kan och inte kan. Handigolf handlar om golf utifrån personens egna förutsättningar.