Din guide till utbildningen

Vi rekommenderar varmt att du tar dig igenom nedanstående beskrivning om utbildningen - har du läst och tittat på filmerna blir det enklare att navigera och ha koll på alla delar.

Utbildningsmaterialet till Tränarutbildning C består av fem böcker/häften. För att komma åt och därmed kunna genomföra dina hemuppgifter behöver du registrera din kod som finns i varje bok/häfte.

Du hittar koden och instruktionen på första uppslaget i respektive bok/häfte. Det räcker inte att enbart registrera koden för Tränarutbildning C.

Din guide till utbildningen
Din guide till utbildningen och tillhörande material

Tränarutbildning C består av två kursmoduler med tid för hemuppgifter emellan. Varje kursmodul består av en fysisk träff på en hel dag med både teori och praktik.

Mycket av utbildningen bygger på digitala uppgifter på Fotbollsportalen. Registrera dig redan nu på Fotbollsportalens startsida för att under utbildningen enkelt få tillgång till uppgifterna.

Observera att du även behöver registrera dig på respektive webbplats med den kod som du hittar på respektive bokomslags insida - se mera nedan under respektive material.

Modul 1

Den första modulen syftar till att ge insikt i de mest grundläggande delarna av svensk fotbolls utbildningsmaterial. Efter en inledning som tar upp viktiga grunder såsom utbildningsmaterialet, barnkonventionen och trygg fotboll presenterar tränarutbildarna utbildningens olika huvudteman som är spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys.

Inom varje område ingår mycket samtal och reflektion både i små och stora grupper. I slutet av dagen knyts de tre delarna ihop genom ett praktikpass som leds av tränarutbildarna.

Hemuppgifter

Efter den första modulen följer en period då du som deltagare får prova att praktisera utbildningens innehåll i verksamheten i ditt lag. Utbildningens hemuppgifter är:

 • Sätta sig in i spelarutbildningsplanen för den spelform där du själv är aktiv.
 • Reflektera över matchens genomförande i ditt lag.
 • Genomföra en träning från spelarutbildningsplanen med ditt lag.
 • Planera för (och om möjligt genomföra) ett föräldramöte med ditt lag (spelarmöte om du tränar vuxna spelare)
Modul 2

Under den andra fysiska dagen får du möjlighet att reflektera över hemuppgifterna och deras teman tillsammans med tränarutbildarna och övriga deltagare. Ni deltagare delas upp i små grupper baserat på i vilken spelform ni är aktiva. Erfarenhetsutbyte mellan dig och andra deltagare som tränar spelare i liknande ålder är en stor del av dagen.

Samtalen sammanfattas alltid i helgrupp där även ett mer åldersöverskridande perspektiv ges. I slutet av dagen genomför du tillsammans med några andra deltagare en övning på planen.

Efter utbildningen

Du kommer att ha fortsatt stor nytta av Fotbollsportalen och utbildningsmaterialet efter utbildningen. Det digitala materialet innehåller bland annat filmer som fungerar utmärkt att visa vid till exempel föräldramöten eller vid möten med spelarna inför träning. Även hemuppgifterna kan fortsätta att fungera som en bra grund för dig att jobba vidare med vid träningar, matcher och möten.

På Fotbollsportalen får du även tillgång till färdiga övningar från SvFF och du kan lätt själv skapa egna övningar och träningspass som du kan dela med dina tränarkompisar.

För att stämma av din egen kunskap efter utbildningen finns ett självtest som du kan göra. Om det är något område där du har svårt att svara på frågorna kan du gå tillbaka och läsa mera om just det i boken eller på webben. Självtestet fungerar även som förförståelseuppgift inför nästa steg i tränarutbildningen. På länkarna kan du läsa mer om de olika möjligheterna du har att gå vidare inom svensk fotbolls tränarutbildning.

Fotbollens spela lek och lär
Fotbollens spela lek och lär

Inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll beskrivs i Fotbollens spela, lek och lär. Inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll beskrivs i Fotbollens spela, lek och lär (FSLL). Registrera dig på FSLL med koden som du hittar på insidan häftets omslag.

Huvudbudskapet i FSLL beskrivs genom fem riktlinjer: 

 • Fotboll för alla 
 • Barns och ungdomars villkor 
 • Fokus på glädje, ansträngning och lärande 
 • Hållbart idrottande 
 • Fair Play 

FSLL fem riktlinjer

Syftet med FSLL är alla föreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet. Budskapet förmedlas genom fem riktlinjer.

FSLL fem riktlinjer

Syftet med FSLL är alla föreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet. Budskapet förmedlas genom fem riktlinjer.

Spelarutbildningsplanen
Spelarutbildningsplanen

För att göra innehållet i FSLL mer konkret har SvFF en spelarutbildningsplan.  Här beskrivs på ett tydligare vis hur verksamheten kan organiseras enligt riktlinjerna i FSLL. Det finns konkreta tips till föreningar om vad de kan göra för att implementera FSLL och Spelarutbildningsplanen. Dessutom finns rekommendationer för vad som kan prioriteras i respektive spelform och hur verksamheten kan organiseras.  

Spelarutbildningsplanen är i första hand föreningens verktyg för att skapa kontinuitet och långsiktighet. Genom att jobba aktivt med spelarutbildningsplanen ökar förutsättningarna för att bedriva verksamheten på liknande vis i föreningens olika lag. Dessutom minskar beroendet av enskilda tränare då spelarutbildningsplanen säkerställer att det finns någonstans att ta vid om en tränare slutar.

För att komma åt innehållet på Spelarutbildningsplanen registrerar du dig på den webbplatsen med koden som du hittar i boken.

Varför en spelarutbildningsplan?

Varför en spelarutbildningsplan?

 

Tränarutbildningen
Tränarutbildningen

För att spelarutbildningsplanen effektivt ska kunna praktiseras i verksamhet finns SvFF:s tränarutbildning som ska ses som tränarens egen kompetensutveckling. Tränarutbildningen beskriver hur verksamheten kan bedrivas utifrån vad spelarutbildningsplanen säger ska göras.

Tränarutbildningarna består av fysiska kurstillfällen och hemuppgifter som görs i den egna verksamheten. Under kursen får deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga deltagare, under ledning från tränarutbildarna, samt utveckla både sig själv och verksamheten i sitt lag.  

Tränarutbildning C (TU C)

TU C är första steget i SvFF:s tränarutbildning som alla tränare måste börja med. Efter TU C kan deltagarna välja inriktning och utbilda sig vidare inom:

 • seniorfotboll
 • barn- och ungdomsfotboll
 • målvaktsspel eller 
 • futsal.

Målsättningen med all tränarutbildning är att deltagarna ska utvecklas utifrån sin nivå och få med sig konkreta tips och förslag på sätt att arbeta i sin hemmiljö. På så vis blir fotbollen roligare och mer utvecklande för spelarna i alla lag med utbildade tränare. På C-nivån uppnås detta bland annat genom att deltagarna får bekanta sig med grunderna i svensk fotbolls tränarutbildning och lära sig att hitta och använda befintligt utbildningsmaterial.

B-nivån är en fördjupning av innehållet där deltagarna uppmuntras att utveckla egna idéer utefter sina förutsättningar med utgångspunkt i utbildningsmaterialet.

På A-nivån utmanas deltagarnas lösningar och idéer genom potentiella motdrag från motståndarna och alternativa idéer. A-nivån har även ett större internationellt perspektiv.

Sammanfattning
Sammanfattning

Svensk barn- och ungdomsfotbollen tar utgångpunkt i barnkonventionen. Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) är det övergripande inriktningsdokumentet som all barn- och ungdomsfotboll ska utgå från.  

FSLL består av fem riktlinjer som alla är lika viktiga. Utifrån riktlinjerna i FSLL finns det en spelarutbildningsplan som gör riktlinjerna mer konkreta och hjälper föreningar att skapa struktur och kontinuitet i verksamheten. Spelarutbildningsplanen beskriver även vad som är lämpligt att fokusera på i de olika spelformerna.  

Tränarutbildningen är tränarens individuella kompetensutveckling och fördjupar sig i hur verksamheten kan bedrivas utifrån spelarutbildningsplanens vad. 

TUC är det första steget i SvFF:s tränarutbildning och består av 2 moduler med hemuppgifter emellan. Under utbildningen får du en grundläggande förståelse i områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Du lär dig även hitta och använda SvFF:s utbildningsmaterial.