Ungdomar i svensk fotboll ser fram emot att ha dig som tränare!

Träningen inom ungdomsfotbollen ska precis som inom barnfotbollen utgå från spelet. Alla fotbollsaktioner bygger på samverkan mellan spelarens tekniska, fysiska och psykologiska färdigheter samt spelförståelse. I tränarutbildning B Undom visar vi hur dessa kvaliteter kan untegreras i olika former av spelträning men också hur färdigheterna kan tränas isolerat.

Utbildningsmaterialet till Tränarutbildning B Ungdom består av tre böcker/häften. För att komma åt och därmed kunna genomföra dina hemuppgifter behöver du registrera din kod som finns i varje bok/häfte.

Spelarutbildningsplanen har du troligtvis registrerat i samband med att du gick Trnarutbildning C.

Du hittar koden och instruktionen på första uppslaget i respektive bok/häfte. Det räcker inte att enbart registrera koden för Tränarutbildning B Ungdom.