Lagets spelsystem

Spelsystemets olika delar bör introduceras och utvecklas succesivt genom spelformerna. SvFF har valt att introducera spelsystem som begrepp i spelformen 7 mot 7. Detta för att använda ett enklare språk i spelformerna 3 mot 3 och 5 mot 5. 

Logga in för att ta del av mera kring spelet!