Lagets spelsystem

Spelsystemets olika delar bör introduceras och utvecklas succesivt genom spelformerna. SvFF har valt att introducera spelsystem som begrepp i spelformen 7 mot 7. Detta för att använda ett enklare språk i spelformerna 3 mot 3 och 5 mot 5. 

Ett lags spelsystem består av följande delar:

  • Arbetssättet beskriver lagets prioriteringar i spelets olika skeden, till exempel markerings- eller positionsförsvar i skedet förhindra speluppbyggnad. Begreppet introduceras i spelformen 7 mot 7.
  • Formation anger antal spelare per lagdel. Laget är i formation när spelarna har intagit sina utgångspositioner. Begreppet introduceras i spelformen 7 mot 7.
  • Roller är spelarnas uppgifter i spelets olika skeden, till exempel att en mittfältare ska befinna sig högre upp i planen än de övriga i lagets speluppbyggnad. Begreppet introduceras i spelformen 9 mot 9.
  • Spelartyper avser spelarnas olika egenskaper, till exempel att en forward är snabb och en annan är stark. Begreppet introduceras i spelformen 11 mot 11.

Spelsystemet kan variera mellan spelets olika skeden. Ett exempel är att ett lag prioriterar bollinnehav i speluppbyggnad men spelar mer direkt i kontring. I anfallsspel spelar laget 4-3-3 men i försvarsspel 4-5-1.

I spelarutbildningsplanen presenteras inte några detaljer för spelsystem – det är mer utvecklande för ledare och spelare att tillsammans forma sina egna spelsystem efter sina förutsättningar. Det leder till att olika lag och föreningar spelar på olika sätt, och spelarna får därmed spela mot olika typer av motstånd. I SvFF:s tränarutbildning är spelsystem en viktig del, och där får ledare möjlighet att fördjupa sig i de olika delarna.

Spelarutbildningsplanen ger förslag på några grundläggande uppgifter och prioriteringar som alla lag kan förhålla sig till i respektive spelform och skede av spelet. Varje lag eller förening utvecklar sedan ett eget spelsystem för att genomföra uppgifterna och följa prioriteringarna.

Spelets skede exempel 9 mot 9.png

Exempel på spelets skeden med prioriteringar för spelformen 9 mot 9.