Planering

God planering ger goda möjligheter till tydlig kommunikation med föräldrarna och spelarna i ett tidigt skede. Det är viktigt att ha en tydlig rollfördelning i ledargruppen. Bestäm vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Ju fler vuxna som hjälper till, desto bättre är förutsättningarna för att göra ett bra jobb – men samverkan mellan många personer kräver bättre samordning och struktur.

Logga in för att ta del av mera kring spelformen!

Andra aktiviteter

Om spelarna gör andra saker tillsammans än att spela fotboll kan det öka lagets sammanhållning och spelarnas motivation för fotboll. Enkla aktiviteter som till exempel korvgrillning eller föräldramatch kan med fördel genomföras någon eller några gånger redan i åtta- eller nioårsåldern.

Ledarutbildning

SvFF rekommenderar att flera ledare i varje lag har genomgått Tränarutbildning C och Utbildningen 5 mot 5. Föräldrarna bör utbildas i FSLL vilket ger dem insyn i fotbollens organisation och hjälper dem i föräldrarollen.

Planering 5 mot 5.png

Not 2:

TUC = Tränarutbildning C
SFU = Spelformsutbildning.