Planering

God planering ger goda möjligheter till tydlig kommunikation med föräldrarna och spelarna i ett tidigt skede. Det är viktigt att ha en tydlig rollfördelning i ledargruppen. Bestäm vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Ju fler vuxna, desto bättre är förutsättningarna för att göra ett bra jobb – men samverkan mellan många personer kräver bra samordning och struktur.

Logga in för att ta del av mera kring spelformen!

Andra aktiviteter

Om spelarna gör andra saker tillsammans än att spela fotboll kan det öka lagets sammanhållning och spelarnas motivation för fotboll. Enkla aktiviteter som till exempel korvgrillning eller föräldramatch kan med fördel genomföras någon eller några gånger redan i sex- eller sjuårsåldern.

Ledarutbildning

SvFF rekommenderar att minst en ledare i varje lag har genomgått Tränarutbildning C. I sex- och sjuårsåldern bör det vara få spelare per vuxen eftersom barnen behöver mycket uppmärksamhet och stöd. Därför bör hela föräldragruppen gå igenom Utbildningen 3 mot 3. På så vis blir alla föräldrar insatta i fotbollsverksamheten och förberedda på att hjälpa till vid behov.

Planering 3 mot 3.png

Not 1:
Vid cuper med justerad speltid kan flera matcher spelas på kortare tid.

Not 2:
TUC – Tränarutbildning C
SFU – Spelformsutbildning