Planering

God planering ger goda möjligheter till tydlig kommunikation med föräldrarna och spelarna i ett tidigt skede. Det är viktigt att ha en tydlig rollfördelning i ledargruppen. Bestäm vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Ju fler vuxna som hjälper till, desto bättre är förutsättningarna för att göra ett bra jobb – men samverkan mellan många personer kräver bättre samordning och struktur.

Logga in för att ta del av mera kring spelformen!

Andra aktiviteter

Om spelarna gör andra saker tillsammans än att spela fotboll kan det vara bra för kamratskapet och för motivationen att spela fotboll. Ledaren kan gärna planera in andra aktiviteter under säsongen, till exempel att åka på övernattningsläger, att utöva en annan idrott tillsammans eller att titta på en landskamp.

Ledarutbildning

SvFF rekommenderar att flera ledare i varje lag har genomgått Tränarutbildning B ungdom. Minst en ledare bör ha genomgått Målvaktstränarutbildning C och B samt Tränarutbildning A ungdom. Alla ledare bör ha genomgått Utbildningen 11 mot 11. Föräldrarna bör utbildas i FSLL vilket ger dem insyn i fotbollens organisation och hjälper dem i föräldrarollen.

Planering 11 mot 11.png

Not 1:
Vid cuper med justerad speltid kan flera matcher spelas på kortare tid.

Not 2:
TUC = Tränarutbildning C
TUBU = Tränarutbildning B Ungdom
TUA = Tränarutbildning A Ungdom
MVC = Målvaktstränarutbildning C
MVB = Målvaktstränarutbildning B
SFU = Spelformsutbildning.

Not 3:
Inklusive skolträningar och andra idrotter.