Individanpassa verksamheten

Fotbollen är en av många delar i spelarnas liv. De andra delarna har stor inverkan på förutsättningarna för att spela fotboll. Dessutom varierar motiven för att spela fotboll mellan olika individer. De individuella skillnaderna blir särskilt påtagliga under ungdomsåren då kraven inom fotbollen ofta ökar, men skillnaderna blir tydliga även inom andra delar av livet, exempelvis i skolan och inom andra idrotter.

Logga in för att ta del av mera kring föreningsmiljön!