Fotboll för alla

Fotbollen önskar vara en idrott som är tillgänglig och välkomnande för alla människor. Det finns flera utmaningar när det gäller detta. Tillgängligheten kan begränsas av exempelvis ekonomi, ålder eller funktionsvariation.

Huruvida fotbollen i allmänhet och föreningen i synnerhet uppfattas som välkomnande bland olika grupper i samhället påverkas av många faktorer. Det är möjligt att vissa människor inte känner sig välkomna i fotbollsföreningen även om föreningen själv uppfattar sig som öppen för alla. Att ha en tydlig värdegrund internt är viktigt, men värdegrunden behöver även följas upp i den dagliga verksamheten och kommuniceras utåt – särskilt till de grupper som idag i stor utsträckning står utanför föreningslivet.

Tips till föreningen!

  • Analysera vilka målgrupper som saknas i föreningen och ta fram en strategi för att nå någon eller några av dessa.
  • Arbeta utifrån en tydlig och inkluderande värdegrund, och utbilda medlemmarna i värdegrunden. Bidra till att konkretisera värdegrunden i tydliga beteenden, och uppmärksamma dem.
  • Skapa en strategi för hur ni identifierar och hjälper familjer med begränsade resurser. Kan ni exempelvis få täckning för deras medlemsavgifter från kommunen, fonder eller sponsring?

Tips till tränaren!

  • Agera utefter föreningens framtagna värdegrund.
  • Anpassa ditt ledarskap och träningarna efter spelarnas individuella förutsättningar.
  • Ge alla spelare feedback och beröm individuellt.