Fotboll för alla

Fotbollen önskar vara en idrott som är tillgänglig och välkomnande för alla människor. Det finns flera utmaningar när det gäller detta. Tillgängligheten kan begränsas av exempelvis ekonomi, ålder eller funktionsvariation.

Huruvida fotbollen i allmänhet och föreningen i synnerhet uppfattas som välkomnande bland olika grupper i samhället påverkas av många faktorer. Det är möjligt att vissa människor inte känner sig välkomna i fotbollsföreningen även om föreningen själv uppfattar sig som öppen för alla. Att ha en tydlig värdegrund internt är viktigt, men värdegrunden behöver även följas upp i den dagliga verksamheten och kommuniceras utåt – särskilt till de grupper som idag i stor utsträckning står utanför föreningslivet.

Logga in för att ta del av mera kring föreningsmiljön!