Delaktighet

Att spelarna känner sig sedda och delaktighet är viktigt för deras motivation. Om det finns många vuxna per spelare skapar det goda förutsättningar för att kunna lyssna på och ge uppmärksamhet till alla spelare. Att skapa delaktighet bland spelarna i samband med träningar och matcher är viktiga delar i SvFF:s tränarutbildning.

Det finns möjligheter att få spelarna att känna delaktighet i föreningen även utanför lagets aktiviteter. Att ta hjälp av spelarna, exempelvis att döma matcher för yngre, kan vara ett sätt att få spelare att stanna länge i föreningen och att motivera spelare som slutar spela att fortsätta i andra roller inom fotbollen.

Tips till föreningen!

  • Utarbeta och följ en plan för att rekrytera och behålla ledare så att det finns många vuxna per spelare i alla lag.
  • Skapa en struktur för att lyssna på spelarna när det gäller deras önskemål kring föreningens verksamhet, till exempel genom att ha individuella samtal.
  • Erbjud kontinuerligt ungdomarna andra aktiviteter vid sidan av att spela, till exempel ledar- och domaruppdrag i kombination med relevant utbildning.

Tips till tränaren!

  • Ge spelarna möjlighet att göra val under träningen, till exempel genom att erbjuda olika alternativ i övningarna.
  • Låt spelarna komma med förslag på lekar, övningar och träningsinnehåll.
  • Engagera spelarna i diskussioner om hur olika situationer under träning och match kan lösas.