Delaktighet

Att spelarna känner delaktighet är viktigt för deras motivation. Om det finns många vuxna per spelare skapar det goda förutsättningar för att kunna lyssna på och ge uppmärksamhet till alla spelare. Att skapa delaktighet bland spelarna i samband med träningar och matcher är viktiga delar i SvFF:s tränarutbildning.

Det finns möjligheter att få spelarna att känna delaktighet i föreningen även utanför lagets aktiviteter. Att ta hjälp av spelarna, exempelvis att döma matcher för yngre, kan vara ett sätt att få spelare att stanna länge i föreningen och att motivera spelare som slutar spela att fortsätta i andra roller inom fotbollen.

Logga in för att ta del av mera kring föreningsmiljön!