Allsidig träning

Ensidig träning, exempelvis genom tidig specialisering, riskerar bland annat att leda till minskad motivation och ökad risk för överbelastningsskador samt att viktiga motoriska färdigheter inte tränas. Att spela fotboll är i sig allsidigt då spelet bland annat inkluderar riktningsförändringar, tempoväxlingar, hopp och bollkontroll i olika situationer. Trots detta ger fotboll inte tillräckligt allsidig träning för att spelarnas motorik ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt.

Logga in för att ta del av mera kring föreningsmiljön!