Allsidig träning

Ensidig träning, exempelvis genom tidig specialisering, riskerar bland annat att leda till minskad motivation och ökad risk för överbelastningsskador samt att viktiga motoriska färdigheter inte tränas. Att spela fotboll är i sig allsidigt då spelet bland annat inkluderar riktningsförändringar, tempoväxlingar, hopp och bollkontroll i olika situationer. Trots detta ger fotboll inte tillräckligt allsidig träning för att spelarnas motorik ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt.

SvFF rekommenderar att barn och ungdomar utöver fotboll även utövar andra idrotter. Det går bra att utöva flera idrotter genom hela livet. För spelare som vill elitsatsa tar däremot ofta en idrott successivt över någon gång i de övre tonåren. Det är viktigt att ett eventuellt beslut att bara satsa på en idrott kommer från den enskilda idrottaren utan press och påverkan från vuxna.

Tips till föreningen!

  • Ha en tydlig policy för hur dubbelidrottare kan delta på sina villkor i föreningen.
  • För en dialog med andra idrottsföreningar i ert upptagningsområde om träningstider och när säsongerna börjar och slutar.
  • Samverka med andra idrottsföreningar kring spelarrekrytering. Arrangera till exempel gemensamma prova-på-dagar med friidrottsföreningen eller erbjud innebandylaget att testa fotboll när innebandysäsongen är slut.

Tips till tränaren!

  • Uppmuntra spelarna att hålla på med flera idrotter och underlätta detta.
  • Planera träningar så att spelarna får träna på många olika motoriska färdigheter.
  • Uppmuntra spelarna att träna på sådant de inte är så bra på för tillfället, till exempel att använda den näst bästa foten.