Föreningsmiljön

Miljön runt spelarna påverkar i stor utsträckning deras upplevelse av fotboll. Spelare som känner samhörighet, delaktighet och glädje i fotbollsföreningen fortsätter sannolikt att engagera sig i fotboll under lång tid. En god miljö ger även bra förutsättningar för spelarna att utvecklas och bli så bra som möjligt.

Utgångspunkten är att motivation uppstår i mötet mellan miljö och spelare – det handlar inte i första hand om att vissa spelare har motivation och andra inte. Att ha positiva förväntningar och ett tankesätt som utgår från att varje individ kan utvecklas ökar sannolikheten för att fler barn och ungdomar ska bli motiverade att hålla på med fotboll länge.

Tränarens ledarskap är den viktigaste delen i miljön eftersom spelarna kommer i kontakt med tränarens bemötande och träningsupplägg i vardagen. Ledarskapet påverkar i hög grad spelarnas motivation och lärande, både när det gäller fotboll och när det gäller de sociala aspekterna av lagsporter. Vidare påverkas tränaren av ledarskapet i föreningen där styrelsen och kommittéer leder arbetet.

Det går inte att förutspå vilka spelare som kommer att hålla på med fotboll länge eller bli elitspelare. Därför bör föreningar fokusera på att bygga upp utvecklande motivations- och lärandemiljöer för alla spelare. Följande principer bygger på riktlinjerna i FSLL och kan användas som en grund för att arbeta med sådana motivations- och lärandemiljöer.

Riktlinjer för svensk barn- och ungdomsfotboll:

  • Fotboll för alla.
  • Barns och ungdomars villkor.
  • Fokus på glädje, ansträngning och lärande.
  • Hållbart idrottande.
  • Fair play.

Läs mer på svenskfotboll.se/fsll.

En viktig del i föreningsmiljön är att skapa förutsättningar för så många som möjligt ska kunna spela fotboll så länge som möjligt efter sina förutsättningar och önskemål. I tabellen hittar du SvFF:s rekommendationer gällande planering av verksamhet.

Rek för planering alla spelformer.png