Föreningsmiljön

Miljön runt spelarna påverkar i stor utsträckning deras upplevelse av fotboll. Spelare som känner samhörighet, delaktighet och glädje i fotbollsföreningen fortsätter sannolikt att engagera sig i fotboll under lång tid. En god miljö ger även bra förutsättningar för spelarna att utvecklas och bli så bra som möjligt.

Logga in för att ta del av mera kring föreningsmiljön!