Fotbollsutveckling

Att spelare utvecklas och blir bättre över tid är en nyckelfaktor för att de ska fortsätta spela fotboll. Många föreningar har även ambitioner om att ge förutsättningar för att spelare som vill satsa på att bli så bra som möjligt ska kunna göra det inom föreningen. Föreningens sätt att spela bör ligga till grund för det här arbetet.

Lagens tränare är viktiga för att implementera hur föreningens vill spela och de behöver stöd i det arbetet från en eller flera fotbollsutvecklare. Genom att ge stöd till tränarna ökar chanserna för att sättet att spela genomsyrar hela föreningen snarare än enskilda lag och för att överföreningen från den nerskrivna spelarutbildningsplanen till den praktiska verksamheten ökar.

Lagbesök

Tränarna behöver stöd när de ska omsätta spelarutbildningsplanens innehåll på planen. Genom att besöka lagen vid träningar och matcher kan fotbollsutvecklaren hjälpa tränarna att utveckla laget, spelarna och sig själva.

Nedan hittar du två Wordfiler som du kan välja att spara och arbeta i.

Träningsbesök - Guide (direktnedladdning).

Matchbesök - Guide (direktnedladdning).

Ledarträffar

Ledarträffar kan vara ett effektivt sätt för fotbollsutvecklaren att få ut budskap till många tränare samtidigt. Träffarna kan ske både digitalt och fysiskt.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Ledarträffar - Guide (direktnedladdning).

Ledarsamtal

Ledarna för lagen bör bli uppmärksammade och få möjlighet att prata om sin verksamhet. Detta kan ske informellt på idrottsplatsen, men någon gång om året kan det även vara lämpligt att fotbollsutvecklaren samlar ledarteamen i respektive lag för ett formellt samtal.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Ledarsamtal - Guide (direktnedladdning).

Uppstart av lag

Det är viktigt att verksamheten varje år startar på ett bra sätt för de yngsta spelarna. Det är viktigt både för att få med nya spelare och för att föräldrar och ledare ska komma in i verksamheten på ett bra sätt.

Av tradition når fotbollen främst de barn vars föräldrar är intresserade av idrott, har positiva erfarenheter av föreningsliv och anser fotboll som en lämplig aktivitet för sina barn. Genom att marknadsföra föreningen till en bredare målgrupp och ta emot barn och föräldrar på ett inkluderande och välkomnande vis ökar chanserna för att nå flera målgrupper och därmed fler spelare.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Uppstart av lag - Guide (direktnedladdning).

De här bildspelen kan hjälpa föreningen i sin första kontakt med föräldrar inför att lag ska startas upp.

Uppstartsträff föräldrar - 3 mot 3 (direktnedladdning).

Uppstartsträff föräldrar - 5 mot 5 (direktnedladdning)

Spelarsamtal

Spelarna bör bli uppmärksammade och få möjlighet att prata om sin situation. Detta bör ske kontinuerligt genom informella samtal. Från cirka 13 års ålder kan det vara lämpligt att lagens tränare kompletterar de informella samtalen med formella samtal med varje spelare.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

 Spelarsamtal - Guide (direktnedladdning).

Övningar och träningspass

En faktor som påverkar implementeringen av föreningens sätt att spela är övningsval till träningar. Att ta fram egna övningar utifrån vad man vill uppnå är en kreativ och rolig del av att vara tränare men för en del tränare upplevs detta som en stor utmaning.

Att ge tränare färdiga träningspass kan vara ett sätt att säkerställa att spelarna får träna på relevanta saker utifrån sin ålder och hur föreningen vill spela. Färdiga träningspass kan även vara ett sätt att inspirera och ge goda exempel till tränare som genom tränarutbildning och ökad erfarenhet med tiden vill lära sig att skapa eget träningsinnehåll.

Att tränarna för varje lag över tid lär sig att skapa eget träningsinnehåll är önskvärt utifrån att det ger möjlighet att anpassa innehållet efter vad just det laget behöver träna på vid varje givet tillfälle. Ett eget träningsinnehåll kan många gånger bestå av att anpassa övningar utifrån syfte och förutsättningar snarare än att skapa helt nya övningar.

SvFF rekommenderar att träningspass sätts samman av en kombination av spelövningar och färdighetsövningar som kompletterar varandra i utifrån någon del i föreningens sätt att spela. Minst 50 % av träningen bör bestå av spelövningar medan färdighetsövningar är ett viktigt komplement som kan öka antalet repetitioner. Spelövningar bör aldrig överstiga spelformens ytor och numerär medan färdighetsövningar bör inkludera beslutsfattande.

Utifrån SvFF: spelarutbildningsplan finns det exempelträningar för varje spelform som föreningar med fördel kan använda och sprida till sina tränare.

SvFF:s exempelträningar för spelformen 3 mot 3.

SvFF:s exempelträningar för spelformen 5 mot 5.

SvFF:s exempelträningar för spelformen 7 mot 7.

SvFF:s exempelträningar för spelformen 9 mot 9.

SvFF:s exempelträningar för spelformen 11 mot 11.

Det finns även ett verktyg här på Fotbollsportalen för att skapa övningar och träningspass som enkelt kan delas med tränarkollegor i laget eller tränare i föreningen. Verktyget kan på så sätt användas av både föreningar och enskilda tränare. Förutom egenskapade övningar finns även en övningsbank från SvFF som kan läggas ihop till träningspass, gärna i kombination med egenskapade övningar.

Övningar och träningspass.

 

Tillbaka till Fotbollsmiljön Till Översikten