Fotbollsmiljön

Att skapa en miljö där spelare och ledare trivs, har roligt och är trygga är en förutsättning för att behålla medlemmar i verksamheten. Föreningens riktlinjer bör ligga som grund för arbetet med att skapa en god miljö. Arbetet sker dagligen i varje lag där främst lagets tränare har ett stort ansvar för miljön.

För att ge stöd till tränarna behöver föreningen även ha ett sätt att jobba med funktioner runt omkring ledarna som tex trygghetsansvarig, matchvärd och fotbollsutvecklare.

Riktlinjer i lagen

Medlemmarna i varje lag behöver känna ansvar och engagemang för föreningens riktlinjer. Därför är det viktigt att spelarna är delaktiga och får bidra med att tolka riktlinjerna utifrån sina perspektiv.

Arbetet både med att ta fram och följa upp lagets riktlinjer kan ledas av lagets tränare. Uppföljning av riktlinjerna kan även vara del av fotbollsutvecklarens uppdrag vid t ex tränings- och matchbesök.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Riktlinjer i lagen - Guide (direktnedladdning).

Trygg fotboll

Föreningen behöver kontinuerligt jobba för att skapa trygga miljöer där alla medlemmar mår bra. Inga medlemmar ska riskera att utsättas för övergrepp eller må dåligt i föreningens verksamhet.

Arbetet bör ledas av någon eller några av föreningen utsedda personer som kan ge stöd till lagens tränare. En trygghetsansvarig är även första kontaktyta om någon upplever oro över något som sker i laget.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Trygg fotboll - Guide (direktnedladdning).

Matchvärd

Att ha matchvärdar som bidrar till att det blir god stämning runt planen och att alla inblandade känner sig välkomna kan göra stor skillnad för spelarnas upplevelse när de spelar match.

Arbetet utförs oftast av föräldrar i lagen men bör samordnas av föreningen för att säkerställa att det görs i alla lag.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Matchvärd - Guide (direktnedladdning).

Föräldramöten

Ledarna för varje lag bör informera föräldrarna om föreningens spelarutbildningsplan. Detta kan ske under föräldramöten, men budskapen kan även förstärkas genom informella samtal.

Att föräldrarna är väl insatta i både föreningens riktlinjer och sätt att spela kan göra stor positiv skillnad i hur de stöttar sina barn och uppträder under matcher.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Föräldramöten - Guide (direktnedladdning).

Till startsidan Arbeta med spelarutbildningsplanen

Till avsnittet om Förförståelse

Till avsnittet om Föreningen

Till avsnittet om Fotbollsutveckling