Förförståelse

Här hittar du grundläggande information om spelarutbildningsplanens syfte och innehåll samt vägledning för hur arbetet i föreningen kan gå till.

Varför en spelarutbildningsplan?

Varför en spelarutbildningsplan?

Varför en spelarutbildningsplan?

Titta på filmen "Varför en spelarutbildningsplan?" Reflektera sedan över frågorna.

 1. Hur jobbar din förening med spelarutbildning idag?
 2. Vad kan din förening utveckla för att bättre levandegöra en spelarutbildningsplan i lagen?
Spelarutbildningsplanens innehåll

SvFF har valt att sortera arbetet med spelarutbildningsplanen i tre avsnitt. Det första avsnittet är föreningen som är en övergripande del som bör ligga till grund för de två mer operativa avsnitten, fotbollsmiljön och fotbollsutveckling.

Varje del innehåller guider som är gjorda i Word för att föreningen själv ska kunna justera innehållet efter sina förutsättningar och önskemål. En del guider kompletteras även av bildspel i Powerpoint som kan stödja genomförandet. Föreningen kan själva prioritera vilka områden som är viktigast att jobba med och välja guider att använda därefter.

Föreningen

Den här delen handlar om styrelsens arbete och framtagande av de dokument som ligger till grund för det operativa arbetet. Alla delar behöver finnas på plats i en förening, vissa delar behöver föreningen själva jobba igenom medan det i andra delar helt går att använda SvFF:s rekommendationer. Avsnittet består av följande guider:

 • Styrelsens arbete
 • Föreningens riktlinjer (behöver arbetas igenom)
 • Föreningens sätt att spela
 • SvFF:s spelarutbildningsplan
 • Arbetsbeskrivning fotbollsutvecklare

Fotbollsmiljön

Avsnittet handlar om vilken miljö som är runt spelarna. Guiderna syftar till att hjälpa föreningen att på lagnivå implementera de riktlinjer man har arbetat fram. Avsnittet består av följande guider:

 • Riktlinjer i lagen
 • Trygg fotboll
 • Matchvärd
 • Föräldramöten

Fotbollsutveckling

Det här avsnittet handlar om spelarnas fotbollsmässiga utveckling och implementering av föreningens sätt att spela. Arbetet kräver att en eller flera fotbollsutvecklare jobbar nära lagen för att ge stöd till tränarna. Avsnittet består av följande guider:

 • Träningsbesök
 • Matchbesök
 • Ledarträffar
 • Ledarsamtal
 • Uppstart av lag
 • Spelarsamtal
 • Övningar och träningspass.

När du läst texten, reflektera över frågorna.

 1. Vilka riktlinjer och dokument när det gäller fotbollsmiljön har din förening sedan tidigare och vad behöver utvecklas?
 2. Vilket innehåll kan föreningen använda från SvFF:s spelarutbildningsplan när det gäller fotbollsutveckling? Finns det områden där föreningen behöver ta fram eget och nytt material? Vilka?
Stöd till föreningen

Guiderna för att arbeta med spelarutbildningsplanen är framtagna med intentionen att de ska vara lätta att använda så att så många som möjligt direkt ska kunna använda dom på egen hand. För att få struktur på arbetet behöver däremot en arbetsgrupp i föreningen arbeta med att prioritera vad som ska göras och identifiera vem som gör det. Många föreningar kan klara det här arbetet på egen hand men om önskemål finns går det att få stöd i det övergripande arbetet från det lokala fotbollsdistriktet eller RF-SISU kontoret.

Hur fotbollförbundet och RF-SISU samarbetar lokalt kan skilja en del mellan olika delar av landet. Av tradition har en uppdelning ofta gjorts där fotbollförbunden jobbar främst med områdena i avsnittet fotbollsutveckling och RF-SISU mer med avsnittet fotbollsmiljön. De två avsnitten är beroende av varandra och därför samarbetar fotbollförbunden och RF-SISU allt mer i alla frågor. Kontakta föreningens fotbollförbund för att få vägledning i vilket stöd ni kan få och vem ni ska kontakta i olika frågor.

Kontaktuppgifter fotbollsdistrikten här.

Kontaktuppgifter RF/SISU här.

När du läst texten, reflektera över frågorna.

 1. Hur ska din förening organisera arbetet kring spelarutbildningsplanen?
 2. Vad ska föreningen prioritera under det första året?

Till startsidan Arbeta med spelarutbildningsplanen

Till avsnittet om Föreningen

Till avsnittet om Fotbollsmiljön

Till avsnittet om Fotbollsutveckling