Föreningen

Föreningen måste ta ett övergripande ansvar för spelarutbildningsplanen genom att ange riktningen, avsätta resurser och organisera arbetet.

Här hittar din förening guider för det här arbetet. Guiderna mynnar ut i en spelarutbildningsplan och en plan för hur den ska implementeras i lagen. Spelarutbildningsplanen består i huvudsak av föreningens riktlinjer och sätt att spela. Riktlinjerna behöver föreningen arbeta igenom utifrån sina förutsättningar och målsättningar medan det är fullt möjligt att helt använda SvFF:s rekommendationer vad gäller sätt att spela. Utöver detta behöver föreningen skapa en struktur för att hantera trygghetsfrågor i sin förening för att säkerställa främst barn och ungdomars välmående.

Styrelsen

Föreningens styrelse bör vara insatt i arbetet med spelarutbildningsplanen för att kunna fatta beslut om prioriteringar och resurser.

Att föra in spelarutbildningsplanen på styrelsens dagordning kan i många fall göra styrelsearbetet roligare och upplevas mer verksamhetsnära. Styrelsen är en viktig del i arbetet med spelarutbildningsplanen även om det operativa arbetet oftast sker genom andra arbetsgrupper.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Styrelsens arbete - Guide (direktnedladdning).

Ta fram en spelarutbildningsplan

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) spelarutbildningsplan är en bra grund för alla föreningar som vill jobba strukturerat med spelarutbildning.

Föreningens riktlinjer

Den del av spelarutbildningsplanen som handlar om fotbollsmiljön utgår från SvFF:s riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll. För varje riktlinje ska din förening identifiera egna konkreta punkter som är viktiga utifrån föreningens värdegrund och målsättningar. Föreningen bör använda SvFF:s riktlinjer och vid behov komplettera med egna.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Föreningens riktlinjer - Guide (direktnedladdning).

Bildspelet kan användas för att i en arbetsprocess komma fram till föreningens riktlinjer. Totalt tar det cirka åtta timmar för att jobba igenom dokumentet.

Framtagande av riktlinjer (direktnedladdning).

Den fotbollsmässiga utvecklingen

Till den del av spelarutbildningsplanen som handlar om fotbollsutveckling har SvFF tagit fram förslag på inriktning samt sätt att spela och träna för varje spelform. Föreningen kan välja att använda SvFF:s förslag i dess helhet eller justera det efter egna förutsättningar.

Föreningens sätt att spela (direktnedladdning)

Bildspelet kan användas som komplement till guiden för att ta fram till föreningens sätt att spela i de fem spelformerna.

Framtagande av sätt att spela (direktnedladdning).

Föreningens spelarutbildningsplan

Här finns de viktigaste delarna från SvFF:s spelarutbildningsplan i Wordformat. Föreningen väljer vilka delar den ska använda och kan sedan ändra eller komplettera med eget innehåll. Lägg gärna till föreningens logotyper och färger. Spara spelarutbildningsplanen som pdf när den är klar.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

SvFF:s spelarutbildningsplan (direktnedladdning).

Fotbollsutvecklare

Det största arbetet för föreningen är att implementera och levandegöra spelarutbildningsplanen i föreningens lag. Ett effektivt sätt att göra detta är att använda sig av fotbollsutvecklare som har som uppgift att ge stöd till tränarna i de enskilda lagen.

En förening kan ha en eller flera egna fotbollsutvecklare. För föreningar som inte hittar egna fotbollsutvecklare erbjuder många distriktsförbund fotbollsutvecklare som kan göra vissa delar av uppdraget.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

Rollbeskrivning fotbollsutvecklare (direktnedladdning).

Utvärdering

Föreningen bör utvärdera arbetet med spelarutbildningsplanen regelbundet och vidareutveckla arbetet. Utvärdering sker genom möten och iakttagelser, men detta bör kompletteras med en formell utvärdering på årlig basis. Enkäter är det mest tidseffektiva sättet att utvärdera verksamheten och kan enkelt skickas till alla föreningens spelare och ledare. Enkäter kan med fördel kompletteras med intervjuer av en mindre grupp för att få en djupare förståelse för enkätsvaren. Utifrån utvärderingen kan föreningen identifiera vad som ska prioriteras nästkommande år.

Enkäten bör utformas efter de områden som föreningen har jobbat med. Det finns flera gratisverktyg för att skapa enkäter så arbetet behöver inte kosta några pengar. Ett exempel på ett gratis och enkelt enkätverktyg är Google formulär som du hittar här.

En standardiserad enkät som föreningen kan använda är självskattningsverktyget i Diplomerad förening som utvärderar hela föreningens verksamhet. Läs mer här.

 

Tillbaka till Förförståelse Till Fotbollsmiljön