Stöd till föreningen

På de här sidorna finns stöd till föreningens arbete med spelarutbildningsplanen, både i form av förslag på hur processen kan gå till och i form av guider som gör det möjligt att snabbt komma i gång med arbetet. Genom att aktivt jobba med spelarutbildningsplanen skapar föreningen förutsättningar för kvalitet och kontinuitet i sin verksamhet.