Grundförutsättningar i försvarsspel

De kollektiva försvarsmetoderna beskriver hur en eller flera lagdelar kan arbeta tillsammans för att laget som kollektiv ska erövra bollen från motståndarna. För att dessa olika former av samarbete ska fungera krävs att varje enskild spelare behärskar försvarsspelets grundförutsättningar.

Till försvarsspelets grundförutsättningar hör:

• Pressa
• Markera
• Täckning
• Understöd.

Hur laget tillämpar och prioriterar grundförutsättningarna avgörs av lagets arbetssätt i försvarsspel.