Spelregler för fotboll 2023

Spelregler för fotboll 2023 innehåller ändringar beslutade av International Football Association Board. Jämfört med tidigare år är textändringarna få och rör t ex målvaktens placering vid straffspark, samt några förtydliganden av redan gällande regler.

Dessutom har ett inledande avsnitt, Allmänt om Spelreglerna, införts där principer för reglernas tillämpning, möjlighet till undantag och tecken­förklaringar samlats.

Förhoppningen är att så många som möjligt tar del av de gällande reglerna och bidrar till en positiv utveckling av fotbollen.

Det här är den svenska webbversionen av Spelregler för fotboll 2023.