Spelregler för fotboll 2022

Årets utgåva av Spelregler för fotboll 2022 innehåller de ändringar som International Football Association Board beslutade under våren 2021.

Regeländringarna omfattar t ex oavsiktlig hands som skapar målchans för en medspelare, initiativ till att kringgå regeln om avsiktlig passning till egen målvakt, samt spelets igångsättande vid regelbrott mot utomstående. Därtill har vissa förtydliganden och förenklingar gjorts, t ex hur handsregeln är skriven.

Förhoppningen är att så många som möjligt tar del av de gällande reglerna och bidrar till en positiv utveckling av fotbollen.

Det här är den svenska webbversionen av Spelregler för fotboll 2022.

Beställ Spelregler för fotboll 2022

Klicka här för att beställa bok och inlogg till webbplatsen