Spelregler för barn- och ungdomsfotboll 2021

Observera att inga ändringar görs i Spelreglerna för barn- och ungdomsfotboll mellan 2021 och 2022. 

Alltså gäller de här reglerna både för säsongen 2021 och 2022.

Valet av spelform i förhållande till planens yta och form är en avgörande faktor när det gäller lärande. Likaså finns det all anledning att se matchen i barn- och ungdomsfotboll som en del av träningen. Lärande ska på ett naturligt sätt bestå av både träning och match där utgångspunkten är barnens bästa och deras behov.

Om barnen får möjlighet att ofta ha bollkontakt och ta många beslut har det en positiv påverkan på utvecklingen av deras färdigheter och spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse.

Spelreglerna för barn- och ungdomsfotboll är utformade utifrån ett barnrättsperspektiv och för de nationella spelformerna. Barnfotboll sker till och med att spelarna är 12 år. Ungdomsfotboll spelas när spelarna är 13–19 år.

Denna regelbok för barn- och ungdomsfotboll är uppbyggd spelform för spelform och utgår från de regler som definieras i Laws of the Game och Spelregler för fotboll. Regelboken innehåller en inledande del som definierar spelreglerna för barn när de spelar 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7. Därefter följer en del med spelregler för ungdomar när de spelar 9 mot 9.

Spelregler för barn och ungdomsfotboll 2021 finns förtydliganden avseende hands, bland annat en klarare definition av vilken del av armen som kan orsaka handsregelbrott.  Ny regeltext skrivs i kursiv stil.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.