Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Allmänna villkor för SISU Idrottsböcker, organisationsnummer: 556452-2273

Personuppgifter

SISU Idrottsböcker håller ett register över alla kunder/medlemmar och alla som har registrerat sig på någon av de webbplatser som SISU Idrottsböcker tillhandahåller.

Registret innehåller de personuppgifter som du lämnar i samband med registreringen – det kan vara namn, personnummer, telefonnummer, mejladress och postadress för faktura och leverans.

Uppgifterna används som identifiering av användaren, för att SISU Idrottsböcker ska kunna fullgöra sin del av ett avtal, för informationsutskick i samband med köp och om användarvillkoren uppdateras.

Uppgifter används för att

  • utföra marknads- och kundanalyser för affärsutveckling i syfte att förbättra produktutbudet samt utveckla system,
  • tillhandahålla idrottsrelaterade erbjudanden, vilka ibland kan vara baserade på hur tjänsterna används,
  • följa upp resultat av digitala utbildningar,
  • spara övningar och träningspass.

Den här behandlingen sker med stöd av intresseavvägning och du kan när som helst motsäga dig denna behandling genom att kontakta info@sisuidrottsbocker.se.

Nyhetsbrev skickas bara till den som har godkänt utskick från SISU Idrottsböcker och kan när som helst sägas upp i samband med varje utskick eller genom att mejla info@sisuidrottsbocker.se.

Du har rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter samt begära rättelse eller radering av uppgifter genom att kontakta info@sisuidrottsbocker.se.

Personuppgifterna sparas på följande sätt:

  • Fyra år efter senaste köp.
  • På digitala produkter som ingår i SISU Idrottsböckers produktsortiment sparas lämnade personuppgifter tills du begär radering.

Avslut av tjänst

SISU Idrottsböcker förbehåller sig rätten att stänga ner en tjänst/webbplats tre år efter att produkten utgått ur sortimentet.

Säkerhet för användarnamn och lösenord

Du får inte ge dina inloggningsuppgifter till någon annan.

Om du misstänker att någon annan använder dina inloggningsuppgifter måste du omedelbart meddela SISU Idrottsböcker och ändra ditt lösenord. Om SISU Idrottsböcker misstänker att dina inloggningsuppgifter missbrukas äger SISU Idrottsböcker rätten att, utan att återbetala erlagd ersättning, stänga ner tjänsten för dig för att förhindra att obehörig tillgång fortsätter.

Immateriella rättigheter

SISU Idrottsböcker ger dig rätten att använda webbplatsen endast för personligt bruk om ej annan överenskommelse gjorts. Du får inte överlåta dina inloggningsuppgifter eller tillgängliggöra lösenordsskyddat innehåll på en webbplats för tredje part.

Vid missbruk eller misstanke om missbruk mot dessa bestämmelser äger SISU Idrottsböcker rätten att, utan att återbetala erlagd ersättning, stänga ner tjänsten för dig för att förhindra att obehörig tillgång fortsätter.

Ändring av de allmänna villkoren

Vid ändringar som påverkar befintliga användare skickas de reviderade villkoren till kund via mejl samt aviseras i samband med inloggning i tjänsten.

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

Här hittar du den integritetspolicy för behandling av personuppgifter som gäller inom ramen för verksamhet bedriven av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) (802002-8166), Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (SISU) (802012-2845), SISU Idrottsböcker (Idrottsböcker) (556452-2273) och Stiftelsen Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut Bosön (Bosön) (813600-0497).