Brolopp

Stafettlek. Alla deltagare står som broar med lite mellanrum. En person hoppar över alla broar och ställer sig sedan sist som en bro.