B. Händerna på höfterna

Spänn magmusklerna för att ge ökad stabilitet åt ryggen.