Sidsväng

Rid- eller sidsväng. Handfattning med tummarna utåt, armarna nära kroppen.