Putting - Träffa bollen

Putta på en plan yta ungefär 1 meter från hålet. Märk ut avståndet med markeringsknapp eller peg.