Sidhopp över bom

Börja stillastående med båda händerna på bommen. Gör ett sidhopp över bommen, därefter med satstagning.