Balansgång

Gå på en smal linje, bänk eller liknande och öva balansen.