Kullerbytta över hinder

Kullerbytta med ansats över mattrulle eller annat mjukt hinder. Handisättning på tjockmattan bakom.