Hjälpa till och stötta lagom

Hur kan du som förälder hjälpa till och stötta lagom?