Handvolt från plint

Handstående med kraftig uppspark på plint. Skjut ifrån - landa på fötterna i mattan.