Utmaningar och möjligheter utifrån att vara idrottsaktiv med en funktionsnedsättning