Liansving med kullerbytta

Svinga med hjälp av lianer över plint, landa, direkt kullerbytta på plint.