Chip - Spela

Välj ut lämpliga mål på övningsgreenen dit du ska slå bollen från olika markeringar.