Sidhopp med satsbräda och trampett

Sidhopp över plint med rak kropp.