Uppvärmning och fysträning

Om du inleder rundan mer uppvärmning ger du dig själv bättre möjlighet att lyckas med slagen.