Wedge - Slå närmare

Slå från plan mark från fairway eller lätt ruff, cirka 25 meter från målet.