Chip - Träffa bollen

Stå med kroppsvikten på främre benet. Stå på tå med den bakre foten.