Balansgång i par

Använd vända parallella bänkar. Den ena går framlänges, den andre baklänges med dubbelt hopprep emellan.