Kroppsfinten

Den fint som troligtvis har funnits längst av alla är kroppsfinten. Med en bra kroppsfint kan man ta sig förbi en försvarare. Om kroppsfinten kombineras med enkelfinter, dubbelfinter med mera kommer genombrottet att bli synnerligen effektivt.