Liansving med kullerbytta framåt vändning bakåtkullerbytta

Svinga med två lianer över ett hinder Landa, direkt kullerbytta framåt, 180 graders vändning, kullerbytta bakåt.