Skidövning - Stakning med frånskjut - 3 korta 3 långa