D. I sidled med armar framför kroppen

Spänn mag- och sätesmuskler för att ge ökad stabilitet åt ryggen.