Urban Hammar om nya barn- och ungdomstränarutbildningen