Knäkipp

Uppgång till enkelt knähängande direkt följt av knäkipp upp mot ridsittande.