I omklädningsrummet skapas gemenskap (Svensk text)